Služby

Pravidelná údržba a servis se týká i elektrocentrál

Uvažujete o zakoupení agregátu pro výrobu elektrického proudu, který pracuje na principu spalovacího motoru? V současné době je na trhu celá řada možností, počínaje dieselagregáty pro zajištění dlouhodobého chodu na stavbách, nebo pro nepřetržité provozy datových center, nemocnic apod., až po přenosné zážehové motory s nízkou spotřebou a tichým chodem.

vidlice

Ať už volíte jakýkoli model, vždy se jedná o základní princip. Spalovací motor je propojen s alternátorem a ten vyrábí elektrický proud, podobně, jako např. běžící motor propojený s alternátorem a akumulátorem ve vašem voze. Pro jeho provoz je zapotřebí palivo (nafta, benzín), a pochopitelně motorové mazivo. Každý výrobek vyžaduje pravidelný servis, tak jako se bez něj neobejde automobil.

Co kontrolovat před každým spuštěním motoru

Motorový olej – jeho hladina musí dosahovat až k hrdlu nádoby. Kontrola oleje je nezbytná, tak jak je tomu např. u benzínových motorových pil.
Vzduchový filtr – v prašném prostředí, většinou na stavbách, se velmi rychle zanáší. Někdy je třeba jej čistit dokonce i dvakrát za den. Zanesený filtr může způsobit blokování přívodu vzduchu do karburace a tím pádem motor špatně spaluje směs a kolísají jeho otáčky.

servis

Co provádět po 100 hodinách provozu

Stovka hodin v provozu (eventuálně po jednom kalendářním roce, jestliže je centrála v činnosti kratší čas), je mezník pro výměnu motorového oleje. Ten je třeba vypouštět za mírně teplého motoru, aby do sebe nasál většinu nečistot, dobře odtékal, a vyplavil je. Jednoválcové motory uvítají většinou olej 15W-40, pro víceválcové motory je optimální 10W-40. V průměru spolkne agregát 1 – 3 litry oleje na výměnu, v závislosti na objemu a počtu válců.
Tato doba je také stanovena pro limit provozu vzduchových filtrů. Ty se musí po této době vyměnit za nový. Zároveň nezapomínejte na čištění mřížek, větráků, chladiče, a lapače jisker.
Přichází čas i na čištění zapalovacích svíček drátěným kartáčem. Nikdy nepoužívejte žádná abraziva na chemické tekuté bázi, ta by mohla později na povrchu svíčky ulpět a proniknout do motoru.
Na závěr věnujte péči odkalovací nádobce, tu omyjte ve vodě se saponátem (nehořlavým) a na své místo ji vraťte teprve po důkladném vysušení.

Pravidelný servisní zásah

Autorizovaný servis elektrocentrál jednou za dva roky, nebo i dříve v závislosti na provozu, vyčistí karburátor, sítko, palivovou nádrž, seřídí otáčky motoru, seřídí ventily, provede potřebnou elektrorevizi podle platných směrnic. Jde zkrátka o jakousi generální údržbu, které se musí tyto přístroje podrobovat pravidelně.